Laboratories

Campus

※The labs withYellow Makerdo not recruit students for the academic year 2018.

Kashiwa Campus Biosciences, GSFS Bioimaging Center Takuya Ueda / Nono Tomita
Yutaka Suzuki
Koichi Ito
Kozo Tomita
Shingo Kano
Kashiwa Research Complex Shinichi Morishita
Kiyoshi Asai
Koji Tsuda
Masahiro Kasahara
Hisanori Kiryu
Computational Biology Laboratory, GSFS Center for Omics and Bioinformatics Yutaka Suzuki
Shirogane Campus IMSUT Kaoru Uchimaru/Hitoshi Sato/Kazumi Nakano
Sumio Sugano / Manabu Watanabe
Kouichi Matsuda
Tetsuro Matano
Chieko Kai / Misako Yoneda
Jun-ichiro Inoue / Taishin Akiyama
Kenta Nakai
Hiroshi Kiyono
Kensuke Miyake
Nobuaki Yoshida
Susumu Goyama
Yasushi Kawaguchi
Yoshihiro Kawaoka / Masaki Imai
Yoichi Furukawa
Yoshinori Murakami
Kaori Muto / Daisuke Inoue
Hirotoshi Tanaka
Masaaki Oyama
Naoya Kato
Yasushi Ino
Yuji Yamanashi
Mutsuhiro Takekawa
Hiroshi Yotsuyanagi
Susumu Nakae
Hideaki Tahara / Hiroaki Uchida
Beate Heissig
Hongo Campus Institute of Molecular and Cellular Biosciences (Yayoi) Atsushi Miyajima
Shuya Fukai
Yukihide Tomari
Minoru Takaka
Kei Ito
Akio Kitao
Fac. of Engineering (Asano) Toshihisa Takagi
Shinya Kuroda
Kumiko Ui-Tei
Wataru Iwasaki
First Program Research Support Center, The University of Tokyo Hospital(Hongo) Shinichi Morishita
Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science (Kami-Kitazawa) Keiji Tanaka
Hisao Masai
Masanori Itokawa
AIST AIST (Tsukuba) Shinya Honda
Kentaro Miyazaki
Katsutaka Oishi
Naohiro Noda
AIST (Odaiba) Kiyoshi Asai
Paul Horton
Martin Frith
Kentaro Tomii
Takatsugu Hirokawa
KEK KEK (Tsukuba) Toshiya Senda
Ryuichi Kato
RIKEN RIKEN (Wako) Yoko Aida
Shin-nosuke Takeshima
RIKEN (Yokohama) Kam Zhang
JFCR JFCR (Odaiba) Naoya Fujita
Akihiro Tomita
Hiroyuki Seimiya

Laboratories

The University of Tokyo
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo

Page Top