Laboratories

Campus

※The labs withYellow Makerdo not recruit students for the academic year 2020.

Kashiwa Campus Biosciences, GSFS Bioimaging Center Nono Tomita, Yutaka Suzuki, Koichi Ito, Kei Endo, Kozo Tomita, Shingo Kano
Kashiwa Research Complex Shinichi Morishita, Kiyoshi Asai, Koji Tsuda, Masahiro Kasahara, Hisanori Kiryu
Computational Biology Laboratory, GSFS Center for Omics and Bioinformatics Yutaka Suzuki, Ayako Suzuki, Masahide Seki
Shirogane Campus IMSUT Kaoru Uchimaru/Kazumi Nakano, Koichi Matsuda, Chizu Tanikawa, Yoichiro Kamatani, Susumu Goyama
Makoto Yamagishi, Tetsuro Matano, Kenta Nakai, Kensuke Miyake, Yasushi Kawaguchi, Yoichi Furukawa,
Yoshinori Murakami, Masaaki Oyama, Yuji Yamanashi, Mutsuhiro Takekawa, Atsushi Iwama, Hideki Taniguchi,
Makoto Nakanishi, Atsuya Nishiyama, Hiroshi Yotsuyanagi, Yoshihiro Hirata, Yasuhiro Yamada, Ken Ishii,
Cevayir COBAN, Tomoshi Mashimo, Toshifumi Inada, Yasuhito Nanya, Kei Sato, Yasushi Saeki, Shingo Kano,
Kaori Muto / Yusuke Inoue, Masahiro Nojima
Hongo Campus Institute of Molecular and Cellular Biosciences (Yayoi) Yukihide Tomari, Reiko Shinkura, Minoru Takaka, Ryuichiro Nakato, Yoshimasa Takizawa
Fac. of Engineering (Asano) Tatsuhiko Tsunoda, Shinya Kuroda, Kumiko Ui-Tei, Kaoru Sugimura, Yu Toyoshima
First Program Research Support Center, The University of Tokyo Hospital(Hongo) Shinichi Morishita
Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science (Kami-Kitazawa) Hisao Masai, Masanori Itokawa
AIST AIST (Tsukuba) Shinya Honda, Katsutaka Oishi, Naohiro Noda
AIST (Odaiba) Kiyoshi Asai, Martin Frith, Kentaro Tomii, Yu Saito
RIKEN RIKEN (Wako) Shintaro Iwasaki
JFCR JFCR (Odaiba) Hiroyuki Seimiya, Akihiro Tomita, Ryohei Katayama
Cancer Research Center National Cancer Hospital East (Kashiwa) Riu Yamashita
DBCLS Database Center for Life Science: DBCLS Susumu Goto

Laboratories

The University of Tokyo
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo

Page Top